Visie & Missie

De studievereniging heeft als doel om de studenten van Social Work met elkaar te verbinden, hun netwerk te verbreden en op deze manier ervaringen en kennis samen te delen.

 

SOOS is de naam van onze vereniging. Wellicht ken je de term in de zin van gezelschap, gezelligheidsclub of vereniging. Dat zijn we, maar we zijn meer! SOOS is een acroniem of initiaalwoord, dit betekent dat iedere letter het initiaal is van een woord. Dit zijn meteen ook de uitgangspunten voor onze vereniging! SOOS staat voor samen, ontwikkelen, ontspannen en sterk.

 

Statuten

De statuten kun je zien als het handboek van de vereniging. Er  staat in beschreven hoe procedures lopen, wie waar voor verantwoordelijk is en wat de doelstellingen zijn van de studievereniging.