De studievereniging heeft als doel om de studenten van Social Work met elkaar te verbinden, hun netwerk te verbreden en op deze manier ervaringen en kennis samen te delen.

 

SOOS is de naam van onze verenigig. Wellicht ken je de term in de zin van gezelschap, gezelligheidsclub of vereniging. Dat zijn we, maar we zijn meer! SOOS is een acroniem of initiaalwoord, dit betekent dat iedere letter het initiaal is van een woord. Dit zijn meteen ook de uitgangspunten voor onze vereniging! SOOS staat voor samen, ontwikkelen, ontspannen en sterk.

Visie en missie

 

Visie 

Studievereniging SOOS stáát en gaat voor samen, ontwikkelen, ontspannen en sterk. SOOS’ers ontwikkelen zich niet alleen in de studie maar ook daarbuiten. Binnen de vereniging trekken we vanuit een open sfeer samen op en groeien we op een ontspannen manier uit tot de professional die wij willen zijn (voor de wereld van morgen)

 

Missie 

SOOS streeft ernaar dat alle Social Work studenten aan de CHE worden verrijkt met verbreding van kennis en netwerk.  Lid zijn van SOOS is een

waardevolle aanvulling op alles wat je doet in je studententijd. We vinden het tof om met elkaar te verdiepen, verbreden en verbinden. Zo krijg je een brede kijk op de verschillende denkrichtingen en beroepen binnen Social Work. Op de diverse avonden willen we ook de verbinding met het werkveld leggen.

 

Statuten

 

De statuten kun je zien als het handboek van de vereniging. Er  staat in beschreven hoe procedures lopen, wie waar voor verantwoordelijk is en wat de doelstellingen zijn van de studievereniging.