Bestuur

SOOS richt zich dit jaar op community en wil de studenten meer mogelijkheden geven om elkaar beter te leren kennen, het vakgebied en jullie persoonlijke professionele ontwikkeling te bespreken!

  

Historie

Studievereniging SOOS is opgericht op 28 augustus 2019 door drie studenten Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede, die voor en met andere medestudenten meer wilden doen dan alleen studeren. Ze wierven dat jaar in totaal twaalf enthousiaste leden en vormde het eerste bestuur.

 

Visie & Missie

De studievereniging heeft als doel om de studenten van Social Work met elkaar te verbinden, hun netwerk te verbreden en op deze manier ervaringen en kennis samen te delen.

 

Uitgangspunten

SOOS is de naam van onze vereniging. Wellicht ken je de term in de zin van gezelschap, gezelligheidsclub of vereniging. Dat zijn we, maar we zijn meer! SOOS is een acroniem of initiaalwoord, dit betekent dat iedere letter het initiaal is van een woord. Dit zijn meteen ook de uitgangspunten voor onze vereniging! SOOS staat voor samen, ontwikkelen, ontspannen en sterk.

 

Partners

Ook werkt het bestuur van SOOS samen met leden vanuit de vereniging en kent verschillende taken.  Het bestuur is  ook het eerste aanspreekpunt voor relaties buiten de verenigingen. Zij houdt bijvoorbeeld contact met de sprekers, trainers en andere studieverenigingen van Christelijke Hogeschool Ede.

 

Staturen

De statuten kun je zien als het handboek van de vereniging. Er  staat in beschreven hoe procedures lopen, wie waar voor verantwoordelijk is en wat de doelstellingen zijn van de studievereniging.