De studievereniging SOOS is opgericht op 28 augustus 2019 voor studenten Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede

 

De Visie & Missie

De studievereniging heeft als doel om de studenten van Social Work met elkaar te verbinden, hun netwerk te verbreden en op deze manier ervaringen en kennis samen te delen.

 

De Uitgangspunten

SOOS is de naam van onze vereniging. Wellicht ken je de term in de zin van gezelschap, gezelligheidsclub of vereniging. Dat zijn we, maar we zijn meer! SOOS is een acroniem of initiaalwoord, dit betekent dat iedere letter het initiaal is van een woord. Dit zijn meteen ook de uitgangspunten voor onze vereniging! SOOS staat voor samen, ontwikkelen, ontspannen en sterk.

 

De Planning

Samen met de SOOS leden hebben we op de eerste Algemene Ledenvergadering thema's opgesteld en ideeën verzameld. Deze thema's worden de onderwerpen van de toekomstige SOOS avonden.

 

Het Bestuur

Het bestuur moet de verenging in goede banen leiden en administratieve werkzaamheden voltooien. Een andere functie is er voor zorgen dat er nieuwe studenten bijkomen, door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op de introductiedag en de vereniging te promoten. 

 

De Partners

Ook werkt het bestuur van SOOS samen met leden vanuit de vereniging en kent verschillende taken.  Het bestuur is  ook het eerste aanspreekpunt voor relaties buiten de verenigingen. Zij houdt bijvoorbeeld contact met de sprekers, trainers en andere studieverenigingen van Christelijke Hogeschool Ede.

 

De Statuten

De statuten kun je zien als het handboek van de vereniging. Er  staat in beschreven hoe procedures lopen, wie waar voor verantwoordelijk is en wat de doelstellingen zijn van de studievereniging.