De Raad van Advies

De Raad van Advies is een in het leven geroepen orgaan waarbij de leden van dit orgaan gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op allerhande problematiek en dagelijkse bezigheden. Daarnaast houdt de Raad van Advies de grote lijnen in de gaten door middel van lichte aansturing en tips.

 

Naast de adviserende rol aan het huidige bestuur is de RvA ook bereikbaar voor het oprichten van commissies nuttige tips en advies over hoe ze hun commissiejaar het beste vorm kunnen geven en waar ze aan moeten denken.

 

En mochten er kwesties binnen SOOS zijn waar je liever niet met het bestuur over praat, dan is de RvA te bereiken via Marijn. Dit kan via RvA@svsoos.nl.

 

De huidige Raad van Advies bestaat uit:

  • Marijn Pater, ouderejaars lid sinds '19
  • Lienke Stehouwer, oud-bestuurslid 19/20
  • Joanne Priester, oud-bestuurslid 19/20

Statuten artikel 11.6
Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies.

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden en maximaal één ander ouderejaars lid dan wel oud-lid.
De Raad van Advies heeft tot taak het bestuur te adviseren, met neme met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen. De Raad van Advies kent haar eigen leden. Als de Raad van Advies geen leden kent, worden nieuwe leden door het bestuur aangewezen.