Talencentrum

Ben je geen taalwonder?

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Ben jij dyslextisch?

Het Talencentrum biedt taalcoaching, in principe aan elke student die daar behoefte aan heeft. Vanwege de coronamaatregelen bieden we voorlopig de taalcoaching hoofdzakelijk online aan. Je kunt een mail sturen naar het Talencentrum en vervolgens via MS Teams een online afspraak maken met een van de taalcoaches.

 

 

Het CHE Talencentrum kan ondersteuning bieden bij vragen op het gebied van:

  • formuleren (met o.a. zinsbouw, argumentatie, woordkeuze, tekstopbouw)
  • spelling (strategieën bij bijv. werkwoordspelling)
  • bronvermelding (correcte toepassing van de APA-richtlijnen)
  • leesstrategieën (o.a. bij dyslexie)
  • spreekvaardigheid (professionele presentaties)
  • Nederlands als tweede taal
  • Engels

Soms is een eenmalig advies voldoende, in een volgende situatie starten we een individueel traject.