Uitstroomprofiel

De opleiding Social Work kent vier verschillende uitstroomprofielen. Deze uitstroomprofielen bieden je de kans om naast een brede basis ook een specialisme te ontwikkelen en volg je tijdens Module 4.

 

Voor een aantal van deze profielen geldt dat je er een certificaat mee kunt verkrijgen die je nodig hebt om in bepaalde sectoren te werken. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je niet te specialiseren, maar juist jouw brede basis uit te breiden. Dit kan in het uitstroomprofiel Welzijn en Samenleving.

Dit profiel leidt je op tot gecertificeerd ggz-agoog. Je leert mensen met psychiatrische problematiek te begeleiden en ondersteunen. Je helpt hen om het dagelijks leven op een goede manier in te richten, samen met de mensen in hun omgeving. Je zoekt met hen naar mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

In dit gecertificeerde profiel leer je werken met mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Je ondersteunt deze doelgroep bij ontwikkelingsproblematiek, dagbesteding en/of maatschappelijke participatie. Je komt te werken in een instelling of bij mensen thuis, waarbij je nauw samenwerkt met de sociale omgeving van je cliënten.

 

Interesse in de gehandicaptenzorg? Kijk dan eens op wateenvak.nl. Je komt snel en gedetailleerd te weten of je geschikt bent voor een loopbaan in de gehandicaptenzorg.

Dit gecertificeerde profiel leidt je op tot jeugdzorgwerker. Je leert kinderen, jongeren en ouders te helpen bij opgroeien en opvoeden. Dat doe je in vaak complexe situaties, waar ook gedwongen hulpverlening onderdeel van kan zijn. Het certificaat is verplicht wanneer je in de jeugdzorg wilt werken.

Binnen dit profiel bied je mensen laagdrempelige ondersteuning in hun directe leefomgeving. Je gaat met hele diverse vragen op een creatieve manier aan de slag. Zo kun je bijvoorbeeld bewoners helpen bij het verbeteren van hun buurt, bied je zelf hulp of wijs je de weg naar de juiste vrijwilliger of professional. Hierbij motiveer je mensen om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun eigen kwaliteiten.