Corona

We vragen jullie om de huidige aanwijzingen op te volgen en de maatregelen in acht te blijven nemen.

Houd gepaste afstand van elkaar. En vergeet niet dat op de CHE het dragen van een mondkapje verplicht is. Dit geldt voor de gangen en open ruimten en zodra je je binnen het gebouw verplaatst. Bij het zitten kan deze worden afgedaan.

 

Zit je met vragen?

Kijk op de website van de Rijksoverheid en, voor de richtlijnen in de hogeschool, op het studentenportaal van de CHE. Ons mailen mag ook. Dan proberen we je verder te helpen.

 

Besmet?

Ben je besmet geraakt met corona en je hebt onlangs onze avond bijgewoond? Dan vragen we je dit aan ons door te geven via info@svsoos.nl. Wij kunnen dan eventuele vervolgacties opstarten in het belang van je mede SOOS-leden. 

 

Corona en het Sociaal Domein
In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Informatie over (jonge) mantelzorgers, dagbesteding en huiselijk geweld is hier onder andere te vinden.

Voorkom verspreiding en download CoronaMelder

Klik hier om naar de app te gaan.