8. Professioneel bekwaam

In deze afsluitende module toon je aan dat je startbekwaam bent als hbo-professional. Je bent een reflectieve en lerende professional die zich kan profileren in het werkveld vanuit zijn professionele identeit.

Je functioneert in primaire beroepsprocessen als startbekwame professional, ook in een onbekende en wisselende werkomgeving. Je toont leiderschap door professionele problemen aan te pakken, projecten aan te sturen, besluiten te nemen en de professionele ontwikkeling van anderen te bevorderen.

Je verbetert de beroepspraktijk door relevante problemen te signaleren en methodisch te onderzoeken, oplossingen uit te werken en hiervoor draagvlak te verwerven bij belanghebbenden.

 

8.1 Professionele identiteit

Je profileert jezelf in je beroep als een reflectieve en lerende professional. Je toont aan dat je persoonlijke identiteit en beroepsidentiteit kunt verbinden binnen de dynamiek en complexiteit van het werkveld. Je deelt je professionele inzichten met vakgenoten.

 

8.2 Professioneel werken

Je functioneert als verantwoordelijke en startbekwame professional, ook in onbekende situaties en een internationale of multiculturele context. Je toont leiderschap in complexe beroepssituaties en gevorderde kennis en vaardigheden.

 

8.3 Innoveren en onderbouwen

Je geeft blijk van vakmanschap en innovatief vermogen door met een grote mate van zelfstandigheid bij te dragen aan het oplossen van complexe en onvoorspelbare problemen in je werkomgeving. Je onderbouwt je innovatieve handelen vanuit onderzoekend vermogen en een gedegen theoretische basis en verwerft draagvlak voor jouw voorstellen.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs en bijbehorende instructiedocumenten.