7. Professioneel leiderschap, innoveren, veranderen, ondernemend en projectmatig werken.

Vanuit je professionele rol neem je regie over belangrijke processen en projecten, want je wilt een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van relevante processen en producten in de organisatie. Anders gezegd: je wilt de stakeholders enthousiaster maken over jouw en jullie werk. Je toont daarbij professioneel leiderschap, gaat aan de slag met veranderen en vernieuwen en leert projectmatig en ondernemend werken.

 

7.1. Professioneel leiderschap

Je neemt vanuit je professionele rol verantwoordelijkheid voor de te verrichten werkzaamheden. In deze rol ben je een onderzoekende, reflectieve, responsieve, initiator, die op optimale wijze mensen beïnvloedt tot goed werk en goede resultaten, ook in paradoxale, ethisch geladen situaties. Daarbij vertaal je een visie op leiderschap en verandermanagement in praktische keuzen, waarbij je de leiderschapsstijl afstemt op de uniciteit van de situatie.

 

7.2. Innoveren en veranderen

Je realiseert een aantoonbare bijdrage aan innovaties in je professionele context waarbij je doelgericht intervenieert in de organisatie om impact te hebben op de gewenste vernieuwing. Je realiseert vanuit je professionele rol en positie onderbouwde veranderingen, die ten goede komen aan de belangen van zowel organisatie als andere stakeholders.

 

7.3. Ondernemend en projectmatig werken

Je benut principes van projectmatig werken bij het proactief vertalen van externe trends in interne voorstellen en acties om gewenste vernieuwingen in de organisatie door te voeren.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs en bijbehorende instructiedocumenten.