6. Samenwerken, Netwerken en Onderzoeken.

In deze module richt jij je op professioneel samenwerken, professioneel netwerken en het doen van een onderzoek ten behoeve van een organisatie.

Hoe werk jij samen en hoe kun je samenwerking beïnvloeden? Hoe onderhoud jij professionele samenwerkingsrelaties binnen en buiten je eigen organisatie en discipline?

Binnen de context van een (inter)nationaal netwerk schakel je proactief tussen verschillende culturen, partijen en belangen.

Tot slot richt jij je op het professioneel en methodisch onderzoeken van een vraagstuk ten behoeve van een organisatie.

 

6.1 Professioneel samenwerken

Je participeert in en analyseert professionele samenwerkingsrelaties. Je geeft een theoretische onderbouwing van jouw rol, analyse, en visie op samenwerkingsrelaties vanuit theoretische, beroepsmatige en ethische overwegingen. Je zet vanuit je professionele rol onderbouwde interventies in om via optimale samenwerking tot gewenste organisatieresultaten te komen. Je houdt daarbij rekening met diversiteit in culturele achtergrond, verschillende belangen en/of conflicten. Je organiseert effectieve samenwerking als middel tot verantwoorde besluitvorming.

 

6.2 Professioneel netwerken

Je bouwt een effectief netwerk van professionals op dat je onderhoudt en benut in je functioneren. Dit doe je op de volgende niveaus: persoonlijk; team; organisatie; beroepsgroep. Op internationaal niveau benut je bestaande netwerken. Vanuit je actieve netwerkgedrag heb je invloed op de voor jou relevante processen in de organisatie.

 

6.3 Professioneel onderzoeken ten behoeve van de organisatie

Je verantwoordt in een onderzoeksrapport met presentatie, een zelf ontworpen onderzoek, waarbij je op een verdiepende wijze een bijdrage omschrijft voor zowel de ontwikkeling van je professie als de verbetering van processen in de organisatie.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs en bijbehorende instructiedocumenten.