5. Vrije ruimte voor Professionalisering

Je ontwikkelt een open blik naar buiten, de maatschappij dus. Je durft buiten de gegeven context van je beroep te kijken om te onderzoeken hoe je je wilt verdiepen of verbreden als professional. Je weet vragen en wensen om te zetten in het nemen van initiatieven inzake je loopbaan en carrière. Die initiatieven passen bij een professionele cultuur en versterken je eigen professionele identiteit.

 

Je toont een substantiële verbreding en/of verdieping aan van je eigen professionaliteit met het oog op je (toekomstige) rol als beroepsbeoefenaar.

1. Je hebt een door de overheid erkende opleiding afgerond op minimaal Mbo-4-niveau. of

2. Je hebt cursussen, opleidingen of studiedagen gevolgd en toont aan hoe deze jouw professionaliteit hebben verbreed of verdiept. of

3. Je hebt vrijwilligerservaring of werkervaring en toont aan hoe deze jouw professionaliteit heeft verbreed of verdiept. of

4. Je voert aanvullende studieactiviteiten uit en toont aan hoe deze jouw professionaliteit verbreden of verdiepen.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs Module 5 en bijbehorende instructiedocumenten.