2. Methodische interventies

Deze module gaat over je vermogen om in samenspraak met de cliënt (en/of zijn systeem) zijn vragen te verhelderen, te analyseren en in een plan te vatten. Je maakt dit plan onder begeleiding van je opdrachtgever.

 

Ten behoeve van dit plan ontwerp je interventies die je in afstemming met de cliënt en zijn systeem uitvoert. Je evalueert en rapporteert. Je verantwoordt je handelen vanuit de theorie.

 

Daarbij maak je onder andere gebruik van de 'Body of Knowledge & Skills' (BoKS) van het beroep van Social Work. Daarin staan onderwerpen, theorieën, methodieken en vaardigheden voor de beroepspraktijk. Vier kennistoetsen, Agogiek, Psychologie, Sociologie en Recht

 

2.1. Hulpverleningsplan maken

Je verheldert en analyseert in samenwerking met een cliënt en zijn netwerk de (hulp)vraag, krachten en mogelijkheden. Je maakt een (hulpverlenings)plan onder begeleiding. Je rapporteert en verantwoordt je handelen vanuit de theorie.

 

2.2. Interventie uitvoeren

Je voert (onder begeleiding) de ontworpen interventies uit in afstemming met de cliënt en diens netwerk. Je evalueert hoe je te werk ging en reflecteert op het hulpverleningsproces en je eigen rol daarin.

 

2.3. Kennis Body of Knowlegde (BOK)

Je beheerst de specifieke basiskennis, hebt inzicht en kan je mening vormen met betrekking tot het opstellen van een hulpverleningsplan en het uitvoeren van interventies. Hierbij maak je gebruik van inzichten uit agogiek, psychologie, sociologie en recht.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs en bijbehorende instructiedocumenten.