1. Professionele identiteit

In deze generieke startmodule staat de ontwikkeling van jouw professionele identiteit als hbo-er centraal.

 

In de eerste leeruitkomst Beroep en persoon laat je zien dat je jouw persoon en ontwikkeling kunt relateren aan het nieuwe beroepsdomein. Daarvoor vergaar je kennis over de breedte van dit domein en over de kennis en vaardigheden die hierin vereist zijn (beroepsoriëntatie). Ook typeer je jezelf met behulp van persoonlijkheidsmodellen. Op basis van de uitkomsten positioneer je jezelf: wie wil jij zijn voor de wereld van morgen? Welke rol spelen jouw persoonlijke missie en levensbeschouwing hierin? Je zelfsturing blijkt uit het maken van een plan voor je verdere loopbaanontwikkeling.

 

In de tweede leeruitkomst Professioneel werken toon je beginnende professionale hbo-vaardigheden. Deze zijn gerelateerd aan het model van algemene 21e-eeuwse beroepsvaardigheden (21st century skills). Je laat zien dat je methodisch kunt handelen gebaseerd op theoretische inzichten en dat je effectief en doelgericht kunt samenwerken en communiceren. Ook kun je gericht informatie verzamelen en selecteren en professioneel rapporteren. 

 

De derde leeruitkomst richt op zich op basiskennis van je beroep en valt uiteen in 4 vakken. Agogiek, Recht, Pedagodiek en Ethiek 

 

1.1 Beroep en persoon

Je oriënteert je binnen het gekozen beroepsdomein en positioneert jezelf op basis daarvan in je veranderende professionele rol. Je presenteert hierbij je professionele identiteit door gebruik te maken van modellen en maakt een plan voor je loopbaanontwikkeling.

 

1.2 Professioneel werken

Je handelt professioneel in het omgaan met eenvoudige beroepsvraagstukken, waarbij je vaardigheid toont in creativiteit, effectieve samenwerking, communicatie, probleemsignalering & -oplossing en reflectie.

 

1.3 Basiskennis van het beroep

Je laat zien dat je de basiskennis van het gekozen beroepsprofiel beheerst.

 

Uitleg, voorwaarden en werkwijzen vind je in de Toetsmatrijs en bijbehorende instructiedocumenten.