Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

De neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zijn een groep van stoornissen, die zich manifesteren in de loop van de ontwikkeling van het individu.

Communicatiestoornissen (4)

Spraakstoornissen

Dyslexie en Dyscalculie

Motorische stoornissen (3)

Epilepsie

Parkinson en Spasme

Tic stoornissen (4)