Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Goede moeders

90 min- 2021

Als verloskundige Sylvia von Kospoth ontdekt dat veel uithuisplaatsingen van kinderen voortvloeien uit slecht gefundeerde rapportages, komt ze klem te zitten tussen haar geweten en haar verantwoordelijkheid het te melden als er een nieuwe baby op komst is.

Losgelaten, losgeslagen

35 min- 2016

Ook de achttienjarigen die naast hun verstandelijk beperking ernstige gedragsproblemen hebben en al jaren onder toezicht staan van jeugdzorg, mogen plotseling zelf hun eigen plan trekken. Maar deze achttienjarigen zijn in hun ontwikkeling vaak niet ouder dan twaalf, dertien jaar en nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan. Met als gevolg dat ze in no time de weg helemaal kwijt zijn.

Link naar de video

Moeilijk opvoedbaar

35 min- 2008

Het aantal kinderen met een ernstige gedragsstoornis stijgt explosief. In het jaar 2000 waren het er 17.000. Nu ligt het aantal boven de 50.000. De moeilijkste gevallen komen terecht op het speciale onderwijs, bijvoorbeeld op Aquarius in Almere. Kinderen die vanwege hun gedrag niet meer thuis kunnen wonen, worden vaak in een internaat geplaatst.

Link naar de video

Luister

15 min- 2017

De Kindertelefoon wordt dagelijks gebeld door kinderen op zoek naar een luisterend oor. In deze jeugddocumentaire passeren kleine én grote thema's de revue. Er wordt gebeld over scheiden en over schoppen. Over verhuizen en verliefd zijn. Over katten en cavia's. Regisseur Astrid Bussink maakte er een mooie collage van telefoongesprekken van, en liet kinderen de gesprekken (na)spelen en er bijbehorend beeldmateriaal bij maken.

Geef me eens ongelijk

27 min - 2015

Julius(15) moet minder blowen en zijn mening voor zich houden. Zijn gescheiden ouders en andere begeleiders proberen hem te helpen, maar hij vindt communistisch gedachtegoed, internationale politiek en vogelbekdieren interessanter. Hij snapt niet waarom hij zich moet conformeren aan wat andere mensen normaal vinden.

Bars

18 min- 2019

 De korte documentaire laat zien hoe het leven is als je al op jonge leeftijd schulden hebt. De snelle filmbeelden, samen met de opzwepende muziek, proberen de energie van de sport vast te houden. 'Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes'. Dat is het motto van de Rotterdammer Michael (22). Na een turbulente jeugd waarbij Michael vaak van verblijf in verschillende klinieken en internaten wisselde, heeft hij nu een enorme schuld opgebouwd. Hij werkt in de haven van Rotterdam-Zuid, maar al zijn geld gaat op aan zijn schulden. 

Rotjochies

90 min- 2019

Hun ouders weten zich geen raad meer. Een voorlopige ondertoezichtstelling lijkt het laatste redmiddel voor een groep tieners in Rotjochies. Op een afgelegen boerderij in Frankrijk moeten ze zichzelf, onder begeleiding van een hulpverlener, weer op het rechte pad zien te krijgen. Wat gaat er schuil achter de overlevingsstrategieën van deze soms onverschillige en vooral boze jongens?

De verloren jeugd van Remzi - Opgesloten tussen zwakbegaafden

42 min- 2016

In deze aflevering in Brandpunt: een schadevergoeding voor een verloren jeugd, een unieke aanklacht tegen jeugdzorg. Het verhaal van Remzi. Hij is jarenlang naar zijn mening ten onrechte opgesloten tussen zwakbegaafde kinderen. Hij is gezien als verstandelijk gehandicapt, zwakbegaafd. Remzi kwam onder toezicht van de Staat, werd opgesloten in een instelling omdat zijn ouders niet meer voor hem konden zorgen.

Vice - Koning van de Jeugdzorg

2 delen - 2007

In deze aflevering van VICE Profiles volgen we Michell Requena, die op een nogal ongebruikelijke manier een gezinshuis runt. Michell is een imponerend figuur, die net zo makkelijk met de kinderen over hun Zanotti's praat als over hun gedragsproblemen op school. Samen met zijn vrouw vangt hij in totaal rond de twintig kinderen op, die slapen, eten, huiswerk maken, en spelen in hun huizen. Doordat ze zoveel kinderen tegelijk opvangen, kon Michell stoppen met zijn werk bij de jeugdgevangenis en van het gezinshuis een soort vakantiedorp maken, met drie panden, een enorme woonkamer met dito flatscreen, en een voetbalveld ter waarde van tienduizend euro in de achtertuin.

Jeugdformaat : Kinderen van de rekening - Time Out

5 afleveringen - 2012

Kinderen van de rekening: serie documentaires over kinderen van 16+ in de jeugdzorg. De serie is gemaakt voor de NTR in samenwerking mat de stichting Jeugdformaat. 

Doc2- Alicia

89 min- 2017

Alicia is één jaar oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeggezin? Wie beslist er over Alicia's lot en toekomst? Een onderhuids portret van binnenuit.

Link naar de video

De Besloten Groep

2 delen - 2007

In 'De Besloten Groep' volgen we een jaar lang twee kinderen, de negenjarige Mina en de twaalfjarige Ingomar, van de besloten groep van de Rotterdamse jeugdinstelling Horizon. In deze groep worden jonge kinderen behandeld die voorheen in de jeugdgevangenis zaten. Niet omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, maar omdat ze met hun ernstige gedragsproblemen niet terecht kunnen in de reguliere instellingen voor jeugdzorg of jeugdpsychiatrie.

Link naar deel 1 &  Link naar deel 2

NCRV - De Gezinsvoogd

50 min- 2013

De gezinsvoogd Jeff Chapman is opgegroeid in een buitenwijk van Amsterdam, hij spreekt de taal van de straat. Sommige gezinnen kent hij al 15 jaar. De onthutsende documentaire De Gezinsvoogd schetst een beeld van onmacht en verdriet, maar ook van goede bedoelingen en verwoede pogingen om schade voor de betrokken kinderen zoveel mogelijk te beperken.