Secretaris

Als secretaris beheer je alle schriftelijke werkzaamheden. Stem dit ook met elkaar af. Je houd het contact met de leden, sponsoren en andere externen contacten via telefoon, mail en social media als dit nodig is. Je maakt notulen van de bestuursvergaderingen en je bent verantwoordelijk voor het algemeen jaarverslag van dat verenigingsjaar. 

 

Takenpakket Bestuurslid

- Bestuursvergadering bijwonen en mee participeren in de vereniging

- Notulen van de vergaderingen en verzorgt de actiepuntenlijst

- Verzamelt centraal de notulen van commissies

- Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen en ALV

- Ontvangt en verspreid correspondentie van het bestuur (info mail-account en postbus)

Impact: 6x per jaar bestuursvergadering en gemiddelde wekelijkse tijdsinvestering ong. 1 uur.