Raad van Advies

De Raad van Advies is een in het leven geroepen orgaan waarbij de leden van dit orgaan gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op allerhande problematiek en dagelijkse bezigheden. Daarnaast houdt de Raad van Advies de grote lijnen in de gaten door middel van lichte aansturing en tips.

 

Naast de adviserende rol aan het huidige bestuur is de RvA ook bereikbaar voor het oprichten van commissies nuttige tips en advies over hoe ze hun commissiejaar het beste vorm kunnen geven en waar ze aan moeten denken. En zijn ze het aanspreekpunt voor leden die een kwestie liever niet met het bestuur bespreken.