Penningmeester

Als penningmeester beheer je de financiën van de vereniging. Je zorgt dus voor alle inkomsten en uitgaven. Je legt aan het eind van het jaar een financiële verantwoording af, zodat het duidelijk is waar het geld en vermogen naar toe is gegaan. Dit doe je door middel van een winst- en verliesrekening en een balans. Daarnaast houd je een kasboek bij van de vereniging. 

 

Takenpakket Bestuurslid

- Bestuursvergadering bijwonen en mee participeren in de vereniging

- Inschrijvingen nieuwe leden verwerken voor financiële administratie.

- Contributie klaarzetten en voor betalingen zorgdragen

- Boekhouding bijhouden en declaraties indienen bij de CHE 1x per jaar de jaarstukken maken en toelichten bij de ALV

Impact: 6x per jaar bestuursvergadering en gemiddelde maandelijkse tijdsinvestering ong. 2 uur..