Kas Controle Commissie

De kascommissie is het orgaan die de financiële administratie van de vereniging controleert. Daarnaast ondersteunt de kascommissie de penningmeester met haar taken. Dit jaar zijn de huidige commissarissen: 

 

Leden van de Kas Controle Commissie

2020 - heden

  • Anne Geerts, ouderejaars-lid sinds '19
  • Marlize Schalk, ouderejaars-lid sinds '20

Bereikbaar via administratie@svsoos.nl.

Anne Geerts

Marlize Schalk


In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteert SOOS de boekhouding en financiële verslagen over het afgelopen jaar. Als Controle Commissie ga je na of de wettelijke bepalingen zijn nageleefd en de vereniging geen risico's neemt. Fouten die niet worden ontdekt kunnen leiden tot verkeerde besluitvoering in de ALV of het voortbestaan van de vereniging bedreigen. Een zeer verantwoordelijke taak dus! Heb jij die deskundigheid in je zitten? Mail naar vacature@svsoos.nl