Artikel 24: Reglementen

  1. Artikel 24 – Reglementen

    1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
    2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
      Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepaling bevatten die bij staturen behoren te worden geregeld.

Reactie schrijven

Commentaren: 0