Artikel 1 en 2: Naam, zetel en doel

Artikel 1 – Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam; Studievereniging SOOS
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Ede.

Artikel 2 – Doel

 1. De vereniging heeft als doel het bevorderen, respectievelijk het doen bevorderen van:
  a. de contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers van de opleiding Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede en voorts het organiseren van studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten;
  b. de kwaliteit van de opleiding zelve;
  c. het vinden respectievelijk aanbieden van carrièreposities en het vergroten van betrokkenheid van de studenten van de voorgenoemde opleiding in het werkveld, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, waarbij de studie respectievelijk het vakgebied centraal staat;
  b. het organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, welke ten doel hebben een band te scheppen tussen studenten van eerder vermelde opleiding;
  c. zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van studenten binnen vermelde opleiding, daar waar behartigen van student-belangen gewenst kan zijn;
  d. en voorts, door gebruik te maken van alle wettige middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.

Reactie schrijven

Commentaren: 0